Wat is Bezoekenplanner?

Bezoekenplanner: regelt bezoeken voor iedereen die bezoeken MOET regelen.

Door het spreiden van bezoeken aan de te bezoeken persoon, wordt de eenzaamheid voor die persoon tegengegaan en voorkomen dat er te veel personen tegelijkertijd op bezoek komen. Tevens wordt voorkomen, dat er bezoek komt tijdens afspraken of activiteiten voor de te bezoeken persoon.
Iemand die toegang heeft tot Ouderenagenda kan voor zichzelf of voor een door hem beheerde persoon een agenda inrichten, waarin hij aangeeft welke afspraken of activiteiten al gemaakt zijn. Ook kan hij een aantal tijdstippen aangeven per dag, waarin bezoek het beste mogelijk is. Ouderenagenda bepaalt uit deze gegevens de bezoektijden en toont deze in de Bezoekenplanner van de gekozen persoon.
Als mensen de Bezoekenplanner bezoeken en een tijdstip kiezen en doorgeven aan de beheerder van die persoon, dan is dat tijdstip niet meer beschikbaar voor mogelijke volgende bezoekers van de Bezoekenplanner.
De mensen, waarvoor een bezoekenplanner een uitkomst biedt, zijn niet alleen oudere mensen, die nog zelfstandig wonen of in een zorginstelling verblijven, maar ook bijv. mensen, die tijdelijk opgenomen zijn in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Ook voor mensen, die zeer druk zijn en weinig tijd hebben voor bezoek, kunnen een bezoekenplanner hanteren.
Alle OuderenagendaLeden en FamiliewebLeden kunnen voor hun zelf gratis een agenda en bezoekenplanner inrichten!